Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Sport Egyesület TAO Sportfinanszírozás 2014/2015. Sportfejlesztesi_program.pdf
Bekezdések

Sportfejlesztesi_program.pdf

Sportfejlesztesi_program.pdf — PDF document, 218Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
--
1
8
9
8
3
8
2
1
1
0
8
-
-
1
0
7
0
0
0
3
1
4
3
8
0
8
7
0
8
5
1
1
0
0
0
0
5
9
1
3
6
9
1
3
6
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Rábacsécsényi Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve:
Rábacsécsényi SE
2Gazdálkodási formakód:
521
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    
Nem jogosult
3Tagsági azonosítószám
249
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:
Megyei III. oszt. vagy alatta
Utánpótlás típusa:
- nincs -
Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:
- nincs -
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:
- nincs -
 
Adószám:
Bankszámlaszám:
 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)
Rábacsécsény
(helység)
Deák tér
(út,
utca)
4
(házszám)
06209547832
Telefon:
www.rabacsecseny.hu
Honlap:
 
A levelezési cím eltér a székhely
címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)
Rábacsécsény
(helység)
Deák tér
(út,
utca)
4
(házszám)
 
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Kovács András
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
elnök
06209547832
Mobiltelefonszám:
rabagyongye01@t-online.hu
E-mail cím:
 
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Horváth Tiborné
06307181822
Mobiltelefonszám:
igazgatas3bszovat@m-kabel.hu
E-mail cím:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport
területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati
támogatás
0.6 MFt
0.6 MFt
0.6 MFt
Állami
támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)
0.15 MFt
0.15 MFt
0.15 MFt
Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel
2 MFt
0 MFt
3.66 MFt
Egyéb
támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
összesen:
2.75  MFt
0.75  MFt
4.41  MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban
background image
Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Működési
költségek
(rezsi)
0.695 MFt
0.75 MFt
0.8 MFt
Anyagköltség
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Igénybe vett
szolgáltatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
összesen:
0.69  MFt
0.75  MFt
0.8  MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra
fordított összeg
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Működési
költségek
(rezsi)
0.695 MFt
0.75 MFt
0.8 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
 2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
 Személyi jellegű ráfordítás
 Tárgyi eszköz beruházás
 Utánpótlás-
nevelés fejlesztése
 Képzés fejlesztése
 Közreműködői költségek
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A Rábacsécsényi Sportegyesület Győr-Moson-Sopron megyében, a 600
lelkes Rábacsécsény községben működik. A Magyar Labdarúgó Szövetség
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága által szervezett megyei III.
osztály Győri-Csornai csoport bajnokságában felnőtt és tartalék amatőr
csapatokkal is folyamatosan nevez. A korábban megkezdett tradíciók
folytatásaként a 2014/2015. bajnoki évadban is az a célunk, hogy a
település - labdarúgás iránt érdeklődő - fiatal, felnőtt és idősebb korosztályai
számára megfelelő sportolási és versenyezési feltételeket teremtsünk.Az
egyesület legfontosabb feladatának tekinti a sport népszerűsítését és
fejlesztését mindkét nemben és minden korosztályban. Kiemelt cél a
rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, valamint a
lakosság szabadidős sportjának támogatása. Az egyesület
sporteseményeken, bajnokságon és versenyeken való részvételt biztosít
tagjai számára. A községben a lakosság számára kiemelt jelentőséggel bír
a civil szervezet működése, hiszen városi programokra nem vagy csak kis
számban jutnak el a település lakói. A szurkolók a csapatot a mérkőzésekre
elkísérték, így buzdítva őket a jó szereplésért. Az egyesület tagjai a községi
rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesznek. Az önkormányzat
számíthat a tagok munkájára. Az évente megrendezésre kerülő
hulladékgyűjtésben is aktívan közreműködnek. Az egyesületet a
közgyűlésen megválasztott elnök és az elnökségi tagok irányítják.
Vezetőségi ülést évente tartanak, ahol megbeszélésre kerülnek az elért
eredmények és a megoldásra váró problémák. Az őszi és tavaszi szezon
eredményeinek értékelése a sportolókkal közösen történik. A szervezet
részére sportöltöző és sportpálya biztosítja az infrastrukturális hátteret. Az
egyesület a befizetett tagdíjakból, az egyesület által szervezet
rendezvények bevételeiből, különböző szervek által nyújtott
támogatásokból, hozzájárulásokból fedezi kiadásait.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Rábacsécsény község sportöltözője 1970 évben épült, majd 1990-ben
bővítésre került. Az épületben vendég, és hazai öltözők, bírói öltöző,szertár,
WC-ék, zuhanyzók és mosdók, fedett terasz, fedett közlekedő és előtér
található.
Felújítások:Teraszlefedéseknél a szarufa alsó síkjára hornyolt lambéria
burkolat kerül elhelyezésre. Vendég öltözőrész ÉK és DNY homlokzatán,
illetve a hazai öltöző ÉK homlokzatán párkánydobozolás készül hornyolt
lambéria burkolattal. A nyílászárók elhasználódtak, ezért a fa szerkezetű,
külső nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új hőszigetelt üvegezésű,
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre fehér színben. A belső ajtók nem
kerülnek cserére, mivel jelenlegi állapotuk még megfelelő. Az épületben
többnyire Pvc burkolat található, kivéve a vizes helyiségeket, melyek
felújításra szorulnak, ezért a melléképületben kialakított vizes
helyiségekben ragasztott kerámia és oldalfalakon csempeburkolat készül,
valamint 1 db WC csésze,2 db mosdó és 2 db piszoár kerül elhelyezésre.
Az épület belső oldalfalain a mészfesték kopott, ezért fehér mészfestés
készül. Az épület homlokzata szintén felújításra szorul, több helyen
foltokban levált a festés. A felújítás során az épület teljes homlokzati felülete
(kivéve a vendég öltözőrész DNY homlokzata) homlokzati festést kap. A
vendég öltözőrész DNY homlokzata, a külső teherhordó fal szigetelése
elengedhetetlen, mivel ezen az oldalon van leginkább kitéve az épület az
időjárás viszontagságainak. A külső teherhordó falra 3 cm vastag polisztirol
hőszigetelés kerül DRYVIT réteggel. Az épületben fűtési rendszer nincs
kialakítva. A zuhanyzáshoz szükséges meleg víz ellátást a zuhanyzókban
elhelyezett villamos bojlerek oldják meg. A szennyvízelvezetés megoldott.
Az épület jelen állapotban rendelkezik elektromos mérőórával és belső
villamos hálózattal, mely felújításra nem szorul. A csapadék elvezetés a
felújítással teljes egészében megoldott.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Sikeres pályázat esetén és a támogatás rendelkezésre állását követően
kezdjük a felújítást. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a
beruházáshoz szükséges önrész is rendelkezésünkre áll. A kivitelezés
megkezdésére 2014. augusztus 15 és 2015. április 30 között kerül sor.
Kapcsolatfelvétel a kivitelezővel. Szerződéskötés (2014. augusztus 01.,
kivitelezés megkezdése: 2014. augusztus 15.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A magyar labdarúgás legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a
tömegek mindennapi sportja legyen. A célok eléréséhet megfelelő
infrastruktúrára van szükség. Egyesületünk célja illeszkedik a
szakszövetségi stratégiához, mivel alapszabályunkban rögzített célok
szerint folytatjuk tevékenységünket. A sportot
népszerűsítjük, és fejlesztjük mindkét nemben és korosztályban.Tagjaink
részére a rendszeres sportolási lehetőséget biztosítjuk. Kiemelt célként
kezeljük, hogy növekedjen településünkön a futballozók száma,a futballt
szerető szurkolók száma, nőjön a támogatók száma, ez által az egyesület
background image
szerető szurkolók száma, nőjön a támogatók száma, ez által az egyesület
működése is biztonságosabbá
válik. A gyermekek futballszeretetének, szabadidős sportolási
tevékenységének növelése érdekében egyre több fiatallal ismertetjük meg a
futballt, mint sportolási lehetőséget. A sportolási feltételeket akkor tudjuk
megfelelően biztosítani, ha az infrastruktúra is rendelkezésre áll.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A tervezett fejlesztés megvalósulásától többféle eredményt várunk.
Közvetlen eredményt a jelenlegi igazolt amatőr labdarúgóink sportolási
feltételeinek javulása jelentené. A megvalósult fejlesztés közvetetten
elősegítené, hogy egyre több néző látogasson ki a mérkőzésekre,
növekedjen a nézőszám, a futballt értő, szerető szurkolók, támogatók
száma, javuljon a labdarúgás népszerűsége, támogatottsága. A létesítmény
az amatőr labdarúgó tevékenység mellett egyéb közösségi és családi
események megvalósítására is alkalmas lesz, melyek révén javulhat az
összefogás, erősödhet a helyi közösség. A kor igényeinek megfelelő
létesítmény és játéktér minden korosztály számára vonzóbbá válik. A
labdarúgás népszerűsítésével hosszútávon javul a helyi közösségi, így az
ország lakosságának egészségügyi állapota is.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
5Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak
6Támogatott
pozíció(k)
megnevezése
                              
Új? Kategória Képesítés           Adózás
módja
Napi munka óra
Kif. hó   
Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    
Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        
Összegzés:
0  Ft
0  Ft
0  Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek
Pálya típusa Beruházás típusa                    
Menny.
Max. elsz. menny.
Menny. egység
Egységár         
Max. elsz. egységár         Max. elsz. össz.
Összeg            
Öltöző
Funkcionalitás/öltözőfelújítás
134
m2
39 027 Ft
102 000 Ft
10 000 000 Ft
5 229 618  Ft
Összegzés:
Összesen
5 229 618 Ft
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási időszak 9Eszköz jellege
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése                                    10T.i.     
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)             Üzembe helyezés tervezett időpontja           U.f. É.k.
en.
2014/15
Sportszer
 sportszár
70 %
58 674 Ft
2015-03-02
2014/15
öltöző felsz.
tárolószekrény
70 %
107 496 Ft
2015-03-02
2014/15
egyéb
fűtópanel
70 %
629 999 Ft
2015-03-02
2014/15
egyéb
termosztát
70 %
60 008 Ft
2015-03-02
Összegzés:
856 177 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a
2014/15-ös időszakban:
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
1 838 609 Ft
4 290 087 Ft
6 128 696 Ft
Összegzés:
összesen:
1 838 609 Ft
4 290 087 Ft
6 128 696 Ft
Tárgyi beruházások részletes indoklása
Évad
Tárgyi eszköz
megnevezése
Indoklás
2014/15
 sportszár
Az öltözőben a jelenlegi padok elavultak. használhatatlanok. A padokra nagy szükség van a hazai, a vendég és a bírói öltözőben egyaránt.
2014/15
tárolószekrény
Sportolóink részére sportszárat szeretnék vásárolni, mivel ez az a sportfelszerelés ami hamar tönkremegy és folyamatos utánpótlásra szorul.
2014/15
fűtópanel
A sportolók eszközeinek tárolására szükségünk van tárolószekrényekre, mivel jelenleg nincs megfelelő szekrény
2014/15
termosztát
Az öltözőben az őszi szezontól kezdve szükség van a fűtésre. Jelenleg az öltözőben nincs fűtési lehetőség. A fűtőpanelokat gazdaságosan tudjuk használni, mivel a termosztátok segítségével a megfelelő
hőmérséklet beállítható
Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése                                         3Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám)           Helyrajzi szám           Mérete Használat jogcíme 1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j.
1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve                                                             Csapat
szintje
2013/14
Vállalt
csapatszám
(csak új
esetén)
2014/15
Csapat
szintje
2014/15
Megjegyzé
s
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve                                                             Csapat
szintje
2013/14
Vállalt
csapatszám
(csak új
esetén)
Csapat
szintje
2014/15
Megjegyzé
s
background image
2014/15
2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai
Szakosztály Korosztály Csapat neve                                              Csapat
szintje
2013/14
Vállalt
csapatszám
(csak új
esetén)
2014/15
Csapat
szintje
2014/15
Megjegyzé
s
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok
Szakosztály Korosztály Csapat neve                                              Csapat
szintje
2013/14
Vállalt
csapatszám
(csak új
esetén)
2014/15
Csapat
szintje
2014/15
Megjegyzé
s
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
részletezése
Évad 12Megnevezés                                         Mennyiségi
egység
Mennyisé
g
Egységá
r
Összeg Kategória
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad Új? Kategória Megnevezés
(edző esetén
oklevél
azonosítószám)
Szerződés
szerinti
napi
óraszám
Adózás
módja
Kifizetéssel
érintett
hónapok
száma
Bruttó
juttatások
(Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)
Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél
azonosítószám
Képesíté
s
Foglalkoztatott
korosztály
Edzésidő
(óra/hét)
Foglalkoztatott gyermekek
száma
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Ingatlan
megnevezése                                                            
Igénybevétel
(óra / hó)
Bérleti
díj
(Ft/óra)
Hónapok
száma
az
évadban
(hónap)
Éves
költsé
g
Kategória
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím
2014/15
2015/16
2016/17
Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése
0  Ft
Gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök
0  Ft
Személyszállítási
költségek
0 Ft
Nevezési költségek
0 Ft
Rendezési, felkészítési,
képzési költségek
0 Ft
Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti díja
0  Ft
Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés
költsége
0 Ft
A programban résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai
0  Ft
Logisztikai költségek (csak
bérlet) – kivéve
személygépkocsi és
motorkerékpár
0 Ft
Összegzés:
összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe                                                                       Képzés
típusa
Képzésben résztvevők
száma
Oktatás várható
költségei
Összegzés:
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
background image
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Közreműködői költségek
Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                
Kapcsolódó
jogcím
Közreműködő díjazása
(Ft)
Maximum
közrem.
díj
Összegzés:
0 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a
sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:
2014/15
42 901 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím
2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű
ráfordítások
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
42 901 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési
feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok
támogatása
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
összesen:
42 901 Ft
0 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés                                         Kiindulási érték
(jelenlegi)
Célérték (támogatási
időszak vége)
Változás a bázisév %-
ában
Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány
0
0
0.0  %
Licence-szel rendelkező
edzők száma
0
0
0.0  %
Edzőtáborok száma
db
0
0
0.0  %
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma
db
1
1
0.0  %
Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény
m2
3
3
0.0  %
Egyéb indikátor:
0.0  %
0.0  %
0.0  %
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés                                         Kiindulási érték
(jelenlegi)
Célérték (támogatási
időszak vége)
Változás a bázisév %-
ában
Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19
0.0  %
U18
0.0  %
U17
0.0  %
U16
0.0  %
U15
0.0  %
Egyéb indikátor:
0.0  %
0.0  %
0.0  %
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 
Kelt: 
Rábacsécsény
 (helység), 
2014
 (év) 
07
 (hó) 
12
 (nap) 
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Alulírot t  Kovács András, mint  a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.  tudomásul  veszem,  hogy  a  jóváhagyást  végző  szervezet  a  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  érdekében  a  Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmezőnek  az  államháztartás  bármely  alrendszerével  szemben  esedékessé  vált,  és  meg  nem  fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  az  államháztartás  alrendszereiből  juttatott  és  már  lezárt  támogatásokkal  megfelelő  módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló,  jogszabályban  meghatározott  eljárás  nincs  folyamatban,  és  vállalom,  hogy  haladéktalanul  bejelentem,  amennyiben  a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7.  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  által  működtetett  monitoring  rendszerben  nyilvántartott  igénylői  adataimhoz  a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
background image
8.  kijelentem,  hogy  a  Kérelmező  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatoknak  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvényben  megfogalmazott  követelményeinek,  és  a  szervezet  -  ennek  igazolása  céljából  szükséges  -  adatait  rendelkezésre
bocsátom;
9.  tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelem  adatai  nyilvánosságra  hozhatók  (a  Kérelmező  neve,  a  támogatás  típusa,  célja,  valamint  a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10.  hozzájárulok  a  Kérelmező  adatainak  a  jóváhagyó  szervezet,  továbbá  az  ellenőrző  szervezet  általi  kezeléséhez,  valamint
vállalom,  hogy  a  személyes  adataik  kezelésére  szóló  engedélyt  a  beadványaimban  szereplő  természetes  személyektől  is
beszerzem;
11.  kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  jelen  kérelemben  közölt  bármilyen  adatban,  tényben,  illetve  a  támogatást  befolyásoló
körülményben  beálló  változásról  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  jogszabályban  foglalt  határidőn  belül  írásban  értesítem  a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben 
az építési engedélyhez kötött
 tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a  beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  a  jogszabályban  meghatározott  időszakban  az  adókedvezmény  alapjául
szolgáló  beruházás  révén  üzembe  helyezett  ingatlan  sportcélú,  elsődlegesen  piaci  alapon  történő  hasznosítását
(jogszabályban  meghatározott  kivétellel)  fenntartom,  valamint  benyújtom  a  sportcélú  ingatlan  tulajdonosának  előzetes
írásbeli hozzájárulását  arról,  hogy  erre  az  időtartamra  a  Magyar  Állam  javára  az  ingatlan-nyilvántartásba  az  igénybe  vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b ) az  adott  tárgyi  eszköz  beruházásra  vonatkozó,  első  támogatási  igazolás  kiállítását  követő  4.  év  végéig  a  tárgyi  eszköz
beruházást  üzembe  helyezem,  ellenkező  esetben  a  támogatás  és  annak  jegybanki  alapkamattal  növelt  összegét  Magyar
Állam részére megfizetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett  sportcélú  ingatlant  iskolai  és  diáksport  események,  szabadidősport  események  és  más,  közösségi  célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon    feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt  vagy  más  jogcímen  használt,  nem  a  látvány-csapatsportban  működő  hivatásos  sportszervezet  tulajdonában  álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig  az  eredeti  rendeltetésének  megfelelően  hasznosítom,  valamint  benyújtom  a  sportcélú  ingatlan  tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f) jelenértékén  legalább  10  millió  forint  értékű  tárgyi  eszköz  beruházás,  felújítás  esetén  a  sportcélú  ingatlanfejlesztésre  nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13.  vállalom,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról  olyan  analitikus  nyilvántartást  vezetek,  amely  biztosítja  a  támogatások  teljes
elkülönítését,  és  hozzájárul  a  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználásának  jogszabályban  meghatározott  szervek  általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása  során  keletkezett  bizonylatokkal  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15.  kijelentem,  hogy  a  sportfejlesztési  program  pályázati  adatlapján  feltüntetésre került meglevő, és vállalt  utánpótlás  korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy  amennyiben  a  már  meglévő,  illetve  az  önként  vállalt  utánpótlás  korosztályú csapatok  az  MLSZ  versenyrendszerében  a
2014/15-ös  bajnoki  évadban  mégsem  indulnak  el, vagy  azt  nem  fejezik  be,  abban  az  esetben  a  jóváhagyó  szerv  a  tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16.  tudomásul  veszem,  hogy  az  elektronikus  edzésnaplót  a  sportfejlesztési program  elbírálásáról  meghozott  döntés  időpontjáig  a
valós  adatokkal  kitöltöm, valamint  az  időközben  bekövetkező  változásokat  az  elektronikus  edzésnaplóban  átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
Kelt: 
Rábacsécsény
 (helység), 
2014
 (év) 
07
 (hó) 
12
(nap) 
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó
szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és
ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(15 000 Ft) 
 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
 Egyéb dokumentumok
 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen
igényelt tételekhez)
 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
Kelt: 
Rábacsécsény
 (helység), 
2014
 (év) 
07
 (hó) 
12
 (nap) 
Ügyiratszám : be/SFPHP01-7334/2014/MLSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
15 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek
Támogatás
Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%
Önrész
Sportfejlesztési program
értéke
Személyi
jellegű
ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás
4 290 087 Ft
42 901 Ft
1 838 609 Ft
6 128 696 Ft
Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési
feladatok
támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
4 290 087 Ft
42 901 Ft
1 838 609 Ft
6 128 696 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek
Támogatás
Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%
Önrész
Sportfejlesztési program
értéke
Személyi
jellegű
ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás
4 290 087 Ft
42 901 Ft
1 838 609 Ft
6 128 696 Ft
Utánpótlás-
nevelési
background image
nevelési
feladatok
támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési
feladatok
támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
4 290 087 Ft
42 901 Ft
1 838 609 Ft
6 128 696 Ft
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031