Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2_2008_rendelet_ Az Önkormányzat 2008. évi kltségvetéséről.pdf
Navigáció
 
Bekezdések

2_2008_rendelet_ Az Önkormányzat 2008. évi kltségvetéséről.pdf

2_2008_rendelet_ Az Önkormányzat 2008. évi kltségvetéséről.pdf — PDF document, 753Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(II.25.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről


Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján – figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított –
217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2008. évi költségvetésről az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Községek Körjegyzősége

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Napközi Otthonos Óvoda Rábacsécsény
(2) Az Államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a
(3)-(4) bekezdés alapján állapítja meg.

(3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény egy címet alkot.

(4) A Körjegyzőség önálló címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése
3. §

(1.)
A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi
költségvetésnek
a) bevételi főösszegét 107.379,- ezer forinttal, ezen belül
- 9.629,- ezer forint működési hitel
- 17.171,- ezer forint fejlesztési hitel felvételével,
b) kiadási főösszegét 107.379,- ezer forinttal állapítja meg az 1-2. számú melléklet
részletezése szerint.
A költségvetési létszámkeretet 11 fővel állapítja meg:
- 5 fő körjegyzőség hivatalában, ebből 1 fő körjegyző és 4 fő előadó
background image
- 3 fő óvodában, ebből 2 fő óvónő és 1 fő dajka
- 3 fő önkormányzatnál, ebből 1 fő takarító, 1 fő házi gondozó, 1 fő karbantartó
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

3)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 éves tervének bevételei és
kiadásainak alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4)
Az Önkormányzat bérleti díjakból származó bevételeit a felhalmozási célú
bevételeknél tervezi és ezeket a bevételeket arra a vagyontárgyra fordítja, amelynek a
hasznosításából a bevétel származott.

Az Önkormányzat bevételei
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 4.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
5. §

A 4.$-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként
/címenként/ a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai
6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és 5.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű
kiadásait /címenként/ a 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
8. §

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként /címenként/ a 8. számú melléklet
szerint állapítja meg.
9. §

A Képviselő-testület 2008. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti
(Körjegyzőség) bevételi és kiadási és ezen belül kötelező előirányzatait a 10. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
background image
10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát
éves bontásban 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználás
11. §
A Képviselő-testület a 2008. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása
előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2008. évben biztosított pénzeszköz átadások
jogcímei és címzettjei kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §
(1)A települési Önkormányzat egységes költségvetését, a költségvetési törvény, az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány Rendelet, az SZMSZ,
valamint ezen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Rábacsécsény-
Bezi-Mérges Körjegyzősége és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei
útján. A szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl és teljesítésük az
év során nem haladhatják meg a módosított előirányzat szintjét.
(2)Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
14. §


(1)A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Az átcsoportosításokról a
Polgármester évente kétszer, az első félévi beszámoló illetve a zárszámadás elfogadása előtt
képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.
(3)Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az
önkormányzat pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
15. §

(1)Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
background image
(2)A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni.


Záró rendelkezések
16. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1-től kell
alkalmazni.Rábacsécsény, 2008. február 25.

Veilandics Eszter
Kovács Teodóra
körjegyző
polgármester


A rendelet kihirdetve: 2008. február 25.

Veilandics Eszter
körjegyző
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930